best restaurants in podgoricaПрокат автомобилей в Черногорииapartmani crna gora

Dokumenta

Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja energetike za 
period 2016 - 2020 (usvojen od strane Vlade Crne Gore 21.01.2016. godine)
Akcioni plan
Nacrt Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja energetike za period 2016 - 2020
Nacrt Akcionog plana
Terminski plan
Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine (usvojena od strane Vlade Crne Gore 10.07.2014. godine)
Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2030.

Konačni izvještaj Strateške procjene uticaja na životnu sredinu SRE 2030, februar 2014
SPU na SRE

Saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine za
Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu SRE 2030, februar 2014
Saglasnost Agencije

Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine - Zelena knjiga, decembar 2013
SRE 2030

Nacrt konačnog izvještaja Strateške procjene uticaja na životnu sredinu SRE 2030, 
decembar 2013
SPU na SRE 2030

NACRT STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE CRNE GORE DO 2030. GODINE
Nacrt SEA CG
 
Nacrt strategije razvoja energetike do 2030. godine.
Nacrt ZK_MNE
 
Projektni zadadak - SEA
Tor - SEA 

Prijatelji i partneri